Wycena i Ceny Nieruchomości

Korzystasz z systemu szybko.pl AVM (Automatyczny Model Wyceny). System szybko.pl AVM analizuje bazę, zawierającą miliony danych o nieruchomościach w Polsce. Następnie łączy je z analizami rzeczoznawców i ekspertów rynku nieruchomości oraz informacjami o cechach konkretnej nieruchomości. W rezultacie powstaje wycena wartości rynkowej nieruchomości.

Aby uzyskać jak najdokładniejszę wycenę podaj precyzyjnie lokalizację nieruchomości, czyli np. w przypadku mieszkania: miasto, ulicę, numer domu i numer lokalu, oddzielając poszczególne dane przecinkami.

Jesteś we właściwym miejscu aby sprawdzić rynkowe ceny nieruchomości i koszty wynajmu w polskich miastach, dzielnicach i na konkretnych ulicach. Wpisujesz nazwę miasta i uzyskasz informacje o średnich cenach, w jakich wystawiane są na sprzedaż mieszkania, domy i działki. Następnie możesz zawęzić wyniki do konkretnych dzielnic a potem ulic. Aby dać Ci pełen obraz rynku prezentujemy również zmiany cen w czasie oraz koszty wynajmu nieruchomości.

Dodatkowo prezentujemy Index-Szybko.pl czyli estymację systemu wycen AVM Szybko.pl, która uwzględnia różnicę między cenami ofertowymi i transakcyjnymi.

Jesteś na stronie z mapą Polski, na której przedstawione zostały średnie ceny różnych rodzajów nieruchomości. Mapy Ceny.szybko.pl pozwalają na szybki przegląd rynku mieszkaniowego w danej lokalizacji. Na mapach, za pomocą kolorów zostały oznaczone poziomy cen w konkretnych miejscach. Ceny.szybko.pl charakteryzują się bardzo dużą dokładnością. Zostały skalkulowane na podstawie precyzyjnie zlokalizowanych nieruchomości, dzięki czemu uzyskano dane z dokładnością do konkretnych ulic. Każda z prezentowanych map posiada własną legendę, w której konkretne kolory oznaczają przedziały cenowe. Mapa zawiera również metryczkę, informująca o wielkości bazy oraz o okresie, z którego pochodzą oferty.

Aby uzyskać mapę interesującej Cię okolicy wpisz miasto lub jeśli interesuje Cię konkretna dzielnica: maisto i dzielnicę lub nazwę ulicy. Mapę można przybliżać i oddalać za pomocą dostępnej na mapie nawigacji.Co to jest AVM?

AVM (Automated Valuation Model • Automatyczny Model Wyceny) oblicza rynkową wartość nieruchomości za pomocą modelu statystycznego. Model analizuje duże ilości danych oraz cechy konkretnej nieruchomości.

Szybko.pl AVM

Za wykorzystywaniem narzędzia jakim jest szybko.pl AVM przemawia przede wszystkim jego prostota i dostępność. Jest jednak wiele dodatkowych czynników, które gwarantują wysoki poziom i wiarygodność analizy.

Dokładność wycen

System kaźdorazowo informuje po wykonanej wycenie o poziomie dokładności. Wysoki poziom dokładności jest osiągany dzięki analizie milionów rekordów pochodzących z bazy Szybko.pl

Informacje o cenach

W skład Platformy Szybko.pl wchodzi kilkudziesiąt serwisów ogłoszeniowych, umożliwiających zamieszczanie w Internecie ofert sprzedaży i wynajmu różnego rodzaju nieruchomości.