Wycena nieruchomości

poznaj ceny.szybko.pl

Wycena nieruchomości przez system szybko.pl AVM

Wartość rynkowa nieruchomości jest to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku za daną nieruchomość w konkretnym momencie. Szacuje się ją z uwzględnieniem cen transakcyjnych. Dodatkowo zakłada się, że strony umowy są od siebie niezależne, dobrze poinformowane, nie znajdują się w sytuacji przymusowej i mają stanowczy zamiar zawarcia transakcji. Ponadto zakłada się, iż upłynął odpowiedni czas, niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i wynegocjowania warunków umowy. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.

Szybko.pl AVM jest wyjątkowo łatwe w użyciu. Aby oszacować wartość nieruchomości należy podać następujące informacje:

  • Dokładny adres
  • Rodzaj nieruchomości
  • Typ Transakcji
  • Metraż
  • Ilość pomieszczeń
  • Liczbę łazienek
  • Rok budowy
  • Rodzaj miejsca parkingowego

Cztery podstawowe parametry pozwalają zidentyfikować nieruchomość. Dodatkowe informacje, takie jak rok budowy, dostępność miejsca parkingowego pozwalają na przygotowanie bardzo precyzyjnej wyceny.

System szybko.pl AVM łączy podany adres nieruchomości z systemem GPS i w ten sposób bardzo dokładnie lokalizuje obiekt na mapie.

Następnym krokiem jest analiza danych, dotyczących podobnych nieruchomości, zawartych zawartych w systemie szybko.pl AVM. Przy bardzo precyzyjnej lokalizacji na mapie, system w trakcie obliczeń i wyceny system bierze pod uwagę dane nieruchomości położonych w najbliższej okolicy; w promieniu 200, 400 lub maksymalnie 800 metrów. Jeśli nie znajdzie wystarczającej ilości informacji do porównania, nie wykona wyceny.

Wycena jest wykonywana przy użyciu dwóch modeli matematycznych:
  1. Indexation model - własny indeks bazujący na wielu szczegółowych informacjach historycznych, używanych aby oszacować aktualną wartość rynową. Indeks jest na bieżąco aktualizowany i zasilany bieżącymi informacjami, które odzwierciedlają aktualną sytuację rynkową.
  2. Model porównawczy - algorytm zaprojektowany i wdrożony przez szybko.pl, aby porównywać maksymalnie zbliżone do siebie obiekty. Model wyszukuje nieruchomości, w obszarze o jak najmniejszym promieniu i jak najbardziej podobne do wycenianego obiektu.

Jeśli według systemu wycena jest możliwa, dla każdego wynku przedstawiony jest poziom dokładności oraz warunki, które brano pod uwagę przy analizie.

Wraz z wynikami wyceny szybko.pl AVM dostarcza informacje: o obszarze, który został wzięty pod uwagę podczas analizy, ale także umożliwia dostęp do ofert, które były porównywane.

Kluczowym czynnikiem analizy AVM jest poziom dokładności, bez którego nie sposób ocenić trafności szacunków. Index dokładności jest każdorazowo podawany w raporcie z wyceną.