Co to jest AVM?

poznaj ceny.szybko.pl

AVM (Automated Valuation Model • Automatyczny Model Wyceny) oblicza rynkową wartość nieruchomości za pomocą modelu statystycznego. Model analizuje duże ilości danych oraz cechy konkretnej nieruchomości, aby następnie oszacować wartość rynkową danego obiektu. AVM wraz z wyceną dostarcza informacje o poziomie prawdopodobieństwa obliczeń, aby wskazać jak dokładna jest analiza.

Duży zakres, szczegółowych i wszechstronnych danych jest kluczowym czynnikiem sukcesu w towrzeniu Automatycznego Modelu Wyceny AVM. Szybko.pl dysponuje bardzo dużą i bogatą bazą danych. Długoterminowa współpraca z tysiącami biur nieruchomości oraz setki tysięcy ogłoszeń zamieszczonych przez osoby prywatne w ostatnich latach, tworzą bogaty zbiór różnorodnych informacji. Bogata baza danych pozwala na budowanie Automatycznego Modelu Wyceny, który dostarcza wiarygodne wyniki.

Większość AVMs wykonuje obliczenia w ściśle określonym momencie, analizując dane dotyczące podobnych nieruchomości. Niektóre systemy uwzględniają również analizy rzeczoznawców, ceny historyczne oraz dane opisujęce konkretną nieruchomość (to jest: liczba pokoi, łazienek, etc.).

AVM jest skrótem od "automatycznego modelu wyceny". Technologia AVM wykorzystywana jest przez rzeczoznawców, instytucje kredytowe oraz inwestorów w procesie oceny wartości nieruchomości. AVM jest analizą, którą można uzyskać w ciągu kilku sekund. Wykonywana przez AVM wycena jest wynikiem połączenia badania i przetwarzania ogólnodostępnych danych oraz algorytmów przyjętych w modelu. AVM na ogół wykorzystuje kombinację ewaluacji dwóch rodzajów danych: właściwości obiektu oraz wyników sprzedaży. Następnie rezultaty są ważone, przetwarzane i raportowane jako oszacowanie wartości w konkretnym momencie.

AVM zazwyczaj obejmuje swym badaniem:
  • Orientacyjne wartości rynkowe możliwie wielu budynków mieszkalnych w całym kraju
  • Opinie rzeczoznawców majątkowych i analityków rynku, jeśli są dostępne
  • Informacje na temat nieruchomości i najnowszą historię sprzedaży (ceny transakcyjne)
  • Analizę porównawczą podobnych nieruchomości
Zalety AVM
Modele AVM są coraz częściej wykorzystywane przez kredytodawców hipotecznych, aby ustalić wartość nieruchomości w procesie udzielania kredytu hipotecznego.
Przewagą modelu AVN nad tradycyjną wyceną są przede wszystkim oszczędność czasu i zasobów (np. nie istnieją żadne wymagania transportowe), a tym samym obniżenie kosztów wyceny nieruchomości.
Wyceny za pomocą AVM mogą być wykonane i używane przy minimalnych kosztach, co umożliwia szersze wykorzystanie tej technologii i jej wyników. Dzięki niskim kosztom wyceny stają się bardziej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż modele AVM nie są obarczone ryzykiem korupcji i są odporne na manipulacje.
AVM jest szczególnie przydatny w procesie wyceny większej liczby nieruchomości, np.: przez biura pośrednictwa lub inwestorów.
Zautomatyzowany model może być również użyteczny dla osób prywatnych, wyceniających własne nieruchomości, gdyż dysponują szczegółowymii precyzyjnymi informacji o danym obiekcie, a to zapewnia wysoki poziom dokładności wyceny.
Ograniczenia AVM
Pewnym ograniczeniem AVM jest to, że nie jest wykonywana fizyczna inspekcja nieruchomości. Dlatego wycena przyjmuje pewne założenia co do stanu lokalu, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości. Dlatego na przykład w procesie zaciągania kredytu hipotecznego niezbędne będzie wykonanie fizycznej oceny lokalu.
Trudna jest również wycena nowych budynków, przede wszystkim ze względu na brak obiektów o porównywalnych właściwościach oraz danych historycznych. Jednak niewątpliwą zaletą AVM jest oparcie obliczeń o bardzo duże bazy, o podobnych parametrach, co pozwala ostatecznie na zminimalizowanie różnic pomiędzy wycenianym obiektem i bazą, a w rezultacie na zmniejszenie błędu wyceny.
AVM może również nie wychwycić różnic w wycenie mieszkań w dużych blokach, gdzie szczególny aspekt, np.: widok z okna, może mieć wpływ na wartość konkretnej nieruchomości.

Początkowe obawy, co do skuteczności modeli AVM w sytuacji spadających cen zostały już rozwiane. Modele na rynku brytyjskim i amerykańskim wykazały wysoką efektywność w okresie załamania rynku w latach 2007-2012. Niektóre z modeli AVM wykorzystują dane transakcyjne, które pochodzą zazwyczaj sprzed 3 do 6 miesięcy, co niestety nie pozwala na uwzględnienie aktualnej sytuacji na rynku.