Mirosław Inglot Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy Rzeszów, woj. podkarpackie
Mirosław Inglot Rzeczoznawca Majątkowy

Mirosław Inglot Rzeczoznawca Majątkowy

al. Józefa Piłsudskiego 1 lok. 16, Rzeszów, woj. podkarpackie
 604 42 23 92      Strona WWW    

Zadzwoń już dziś 604 42 23 92 lub napisz do nas na biuro@majatkowyrzeczoznawca.pl

Oferta: - sporządzanie operatów szacunkowych z czynności określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, - sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących: - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku; - efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju; - skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; - oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali; - bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości; - określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora; - wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości; - wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Osoba odpowiedzialna

Mirosław  Inglot

Mirosław Inglot

Rzeczoznawca majątkowy

Szkolenie do zawodu rzeczoznawcy rozpocząłem dość wcześnie bo już w szkole średniej. W Rzeszowie w 1992 roku w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Sucharskiego rozpocząłem kształcenie w technikum dziennym o specjalności ogólnobudowlanym. W między czasie Zespół Szkół Budowlanych przekształcił się w Centrum Kształcenia Ustawicznego poszerzając swoją ofertę szkolenia o kierunek technik budownictwa o specjalności wycena nieruchomości. Nasz klasa w nagrodę za bardzo dobre wyniki osiągane w nauce została przekwalifikowana na nową specjalizację i tak zaczęła się moja przygoda z tym zawodem. Jak się później okazało była to jedyna szkoła w Polsce kształcąca techników w tym zawodzie. Do 21 sierpnia 1997 roku do mometu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego mogły nabywać osoby ze średnim wykształceniem po odbyciu praktyki i zadaniu państwowego egzaminu. Niestety mimo obrony pracy dyplomowej z wynikiem bardzo dobrym edukację średnią zakończyłem już po wejściu w życie w/w ustawy i nie mogłem podjąć samodzielnego wykonywania zawodu bez dalszej edukacji. Nie mniej jednak mój mały sukces który osiągnąłem na obronie pracy dyplomowej został zauważony i dzięki mojej pani nauczyciel zawodu zostałem polecony do Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o.o. w Rzeszowie, które to tworzyło Biuro Wycen Nieruchomości i od 3 października 1997 r. mogłem przy Rzeczoznawcy Majątkowym pogłębiać swoją wiedzę praktyczną co trwało nieprzerwanie do 31-07-2014 r. W trakcie pracy zawodowej w Biurze Wycen brałem udział przy wykonaniu ponad 2000 operatów szacunkowych z wycen różnych nieruchomości. Poznałem szeroką tematykę w zakresie wycen nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, jak również wszelkiego rodzaju zagadnień związanych z prawami do nieruchomości takich jak drogi konieczne, służebności osobiste, nakłady, aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste, mienie zabużańskie. więcej »

 604 42 23 92